Logo základní školy Třebařov

Oblastního kolo recitační soutěže - 2018


recitace-mt-2018-ilustr Děti z naší školy se zúčastnily oblastního kola recitační soutěže v Moravské Třebové. Žáci 1.- 5. třídy soutěžili ve třech kategoriích.

recitace-mt-2018-001

Celkem naši školu reprezentovalo šest dětí. Konkurence byla velká. My se můžeme pochlubit 1. místem Lindy Kolomé v nulté kategorii, tj. 1. třídy. V kategorii 2. a 3. třídy získali čestná uznání František Krmela a Kateřina Grundová, oba ze 3. třídy. Všem patří poděkování a veliká gratulace.

Lindě přejeme hodně úspěchů v okresním kole, které se bude konat v březnu ve Svitavách.

Olga Leinveberová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16