Logo základní školy Třebařov

Nová školní družina


nova-sk-druz-2015-ilustr Od 1. září 2015 jsem nastoupila do školní družiny B. Starší žáci navštěvují nově zrekonstruované prostory, které se nacházejí v přízemí budovy B.

 

 

 

nova-sk-druz-2015-001  V prostorově větší  a materiálně dobře vybavené družině bude ještě v průběhu školního roku docházet k drobným estetickým úpravám. Žáci mohou také využívat tělocvičnu, počítačovou učebnu, hřiště, přilehlou zahradu s průlezkami a zcela nově vybavenou cvičnou kuchyňku.

 

 

 

nova-sk-druz-2015-002 Žákům se plně věnuji, dětem v průběhu dne nabízím činnosti, které mohou, ale nemusí vykonávat. Na každý den je pro žáky připraveno více alternativ pro případ, že by si dítě nemohlo vybrat, co chce dělat. Velký důraz kladu na spontánní činnosti, které jsou velmi důležité pro psychický rozvoj dítěte.

 

 

 

  nova-sk-druz-2015-003 Školní družina tedy nenabízí rodičům pouze kvalifikovaný dohled nad dětmi, ale i pestrou škálu zábavných činností pro žáky.

 

  

 


Připravila: Gabriela Königová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16