Logo základní školy Třebařov

Návštěva na Slovensku


slovensko-2019-ilustr V době od 30.5. – 2.6.proběhl výměnný pobyt naší školy s partnerskou školou ve slovenském Popradu. Ve čtvrtek ráno jsme se sešli s jistou dávkou nervozity na vlakovém nádraží v Krasíkově.Odtud jsme se vydali vlakem do Zábřehu, kde jsme přestoupili na přímé spojení do Popradu. Deštivá cesta nás malinko děsila, ale v cíli nás čekalo milé přivítání od našich slovenských kamarádů, a nakonec se umoudřilo i počasí. Došli jsme do školy, kde pro nás byla připravena svačina v podobě pizzy. Pak už se děti rozjely do slovenských rodin.
V pátek jsme se všichni potkali opět ve škole a žáci se rozdělili po ročnících, kde mohli srovnat naše učivo se slovenským. Po skvělém obědě nás všechny dopravil autobus k prohlídce Belianské jeskyně. Z překrásných chladných prostor jsme vyšli do slunečného odpoledne a toto počasí nás již neopustilo. Děti pak měly připravený program v jednotlivých rodinách.
V sobotu nás čekal výjezd vlakem do Vysokých Tater. Vystoupili jsme ve Starém Smokovci a vydali se pěšky vzhůru na Hrebienok, odtud k malým vodopádům Studeného potoka a přes Bilíkovu chatu zpět do Starého Smokovce. Tam následoval další bod programu, hodina strávená v Tricklandii. Všichni jsme se velice bavili optickými klamy, zrcadlovým bludištěm, antigravitační komorou a dalšími atrakcemi.
Vlak nás dovezl zpět do Popradu a děti odjely na poslední noc ke slovenským rodinám.
V neděli ráno nastalo smutné loučení na popradském vlakovém nádraží, došlo i na slzičky. Slovenským dětem byly předány drobné dárky. Tři dny uplynuly jak voda a my nasedli do vlaku, který nás vezl přímou cestou do České Třebové, kde už nás čekali rodiče a sourozenci.
Výlet definitivně skončil a my touto cestou děkujeme všem rodičům na české i slovenské straně za to, jak vzorně se o děti starali. Rovněž děkujeme zástupcům Pardubického kraje, kteří poskytli ze svého rozpočtu finanční částku 15.000,– Kč z dotačního programu „Spolupráce se zahraničními regiony pro rok 2019“ na pobyt dětí z naší školy na Slovensku a také slovenských dětí u nás. 

fotogalerie
Mgr. Renata Nečasová, Mgr. Marcela Maděrová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16