Logo základní školy Třebařov

NÁVŠTĚVA KLUBU SENIORŮ V NAŠÍ ŠKOLE


navsteva-seniorul-2016-ilustr Ve středu 3.2. 2016 navštívilo naši školu 30 třebařovských seniorů. Po přivítání panem ředitelem se v 8. třídě seznámili s moderní technikou, která je využívána k výuce – s interaktivní tabulí.

Dozvěděli se, k čemu slouží, jaké jsou možnosti použití; byly jim ukázány připravené výukové materiály do dějepisu, matematiky, fyziky; vyzkoušeli si, jak se hraje A – Z kvíz.

Poté se prošli školou, podívali se do odborných učeben, sborovny, družiny B, školní dílny, tělocvičny a mateřské školy. Nakonec si ještě poseděli a popovídali ve školní jídelně, kde pro ně bylo připraveno občerstvení.

Seniorům se u nás moc líbilo, někteří si zavzpomínali na školní léta strávená na zdejší škole. Popřáli nám hodně dalších úspěchů v pedagogické práci.

Setkání se seniory bylo velmi příjemné a budeme rádi, když nás opět poctí svojí návštěvou.

 

Připravila: za pedagogy a školskou komisi OÚ p. uč. B. Šrolová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16