Logo základní školy Třebařov

MŠ - zima v lese - 2015


ms-zima-v-lese-2015-ilustr V rámci celoročního projektu ROK V LESE a s tématem Zima v lese vyjela školka ve čtvrtek 19.11. do petrušovského lesa. Děti se během týdne seznamovaly s lesní zvěří a těšily se, jestli nějakou uvidí.

Během cesty jsme viděli na poli srnky, ale v lese bylo ticho. Pan myslivec nás zavedl ke svému krmelci, ukázal nám, kde skladuje seno a potravu pro zvěř. Děti si vyslechly, jak se správně o lesní zvěř starat v zimě, čím ji můžeme krmit a jak se máme chovat v lese.

Z domu si nesly různé dobrůtky pro zvířátka a mohly je rozházet okolo krmelce. Poté jsme se vydali na krátkou procházku lesem. Sledovali jsme stopy zvířat, podívali se na další krmelec a zastavili se u velkého buku, kde jsme ochutnávali bukvice. Výlet se nám velice líbil a těšíme se na jaro, kdy se podíváme zase do lesa :-)

Děkujeme panu Vystrčilovi za krásně strávené dopoledne, panu Pekařovi a zúčastněným rodičům za odvoz a manželům Brabcovým za finanční příspěvek na dopravu.

 

Připravila: Veronika Křivánková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16