Logo základní školy Třebařov

MŠ - Den Země - 2018


ms-den-zeme-2018-ilustr V pátek 20. dubna jsme v rámci Dne Země uklidili okolí školky. Formou hry jsme dětem vysvětlily, …

jak se třídí odpad a jak probíhá recyklace. Před školou vhodily plast a sklo do správně zbarvených kontejnerů.

Petra Krönerová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16