Logo základní školy Třebařov

MŠ - Den Země - 2016


ms-de-zeme-2016-ilustr Letošní svátek ,,DEN ZEMĚ“ se uskutečnil v pátek 22. dubna. Rozhodli jsme se, že naší přírodě trošku pomůžeme

– šli jsme sbírat odpadky do okolí naší školky a musíme přiznat, že jich bylo hodně…

ms-de-zeme-2016-o1 Děti se naučily třídit odpad do kontejnerů – papír, sklo, plast. Po návratu do školky jsme si slíbili, že se budeme o přírodu starat a ochraňovat ji.


fotogalerie
Připravila: Veronika Křivánková a Olga Knápková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16