Logo základní školy Třebařov

MŠ - Čarodějnický rej - 2018


ms-carod-rej-2018-ilustr V pátek 27. dubna se do školky slétli čarodějové a čarodějnice z celého okolí. Řádili celé dopoledne.

Tančili, čarovali a soutěžili, za což je neminula sladká odměna. Na závěr jsme na zahradě upálili čarodějnici, kterou jsme si ráno vyrobili. Akci jsme zakončili průvodem kolem školy.

Petra Krönerová, Jaroslava Vičarová, Olga Knápková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16