Logo základní školy Třebařov

Mineralogická burza v Tišnově


burza-miner-tis-2018-ilustr V pátek 2. listopadu vyrazil kolektiv deváťáků na exkurzi do Tišnova. V tomto moravském městě se každoročně koná slavná burza s prodejem a výstavou minerálů, šperků a zkamenělin.

Prostory tišnovské sokolovny, sportovní haly a gymnázia zaplňovali čeští i zahraniční prodejci se svými stánky s obrovskou prodejní nabídkou. Všechno hrálo barvami, rozmanitými tvary a někdy i vysokými cenami. Žáci i učitelé odjížděli velmi spokojeni, téměř každý si domů dovezl nějaký hodnotný suvenýr.

Výběr této exkurze nebyl náhodný, výjezdem do Tišnova jsme doplnili právě probírané učivo o minerálech.

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16