Logo základní školy Třebařov

Metodická podpora distanční formy vzdělávání


info-nah Milí rodiče, ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobréh. …Tím nejlepším pro Vás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se ke kořenům, k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat drobné každodenní pokroky dítěte, které obvykle ani nemáte možnost postřehnout, a radovat se z nich. Máte doma děti v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“ (například předkládáním pracovních listů). Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která nabízíme:

  •  věnujte čas cíleně dětem, povídejte si, vyprávějte;
  •  podporujte děti v samostatnosti (péče o sebe – oblékání, hygiena…);
  •  zapojujte děti do běžných domácích činností (úklid, vaření, péče o blízké, o květiny, o zvířata…);
  •  dbejte na pravidelný režim;
  •  podporujte rodinné rituály spojené s denními činnostmi i významnými událostmi (rituály před spaním, vítání a loučení, oslava tradic a výročí…);
  •  zapojte se aktivně do hry dítěte (stavebnice, skládanky, hry „na něco“…);
  •  s dětmi čtěte každý den, o přečteném si povídejte, pokládejte dětem k přečtenému otázky;
  •  společně zpívejte, kreslete, malujte, modelujte, hýbejte se, hrajte společenské hry;
  •  využijte získaný čas pro činnosti s dětmi, které jindy odkládáte, nestíháte (logopedická cvičení, sebeobslužné činnosti, pohybové aktivity…);
  •  povídejte si s dětmi i o současné situaci, děti se potřebují orientovat v tom, co se kolem nich děje, když se samy ptají, komentují, poskytněte jim přiměřené informace, je to pro ně důležité. Kreativitě se meze nekladou. Dětství je krátké, jedinečné a neopakovatelné. Využijme nabízené příležitosti k tomu, abychom si uvědomili, co je pro nás důležité. Naše děti si to rozhodně zaslouží, a to nejen v době nouzového stavu.

  privesek Zdroje a materiály:

Weby pro učitele i rodiče o předškolním vzdělávání:

  Výtvarné a tvořivé činnosti:

Díky Vám všem. 

Připravila Jana Vystrčilová
 

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16