Logo základní školy Třebařov

Malování na chodník ŠD-B


malov-chod-sdb-2017-ilustr Ve školní družině B jsme dostali nápad ozdobit chodník před naší školou. Výzva byla přijata s velkým nadšením.

Děti vyzbrojeny barevnými křídami a dobrou náladou se daly do díla. Chodník se v mžiku zaplnil krásnými barevnými draky různé velikosti. Dalo by se říct, že to byla jakási příprava na plánovanou drakiádu, která nás v nejbližších dnech čeká. Kresby se moc povedly. Všichni malíři byli nakonec odměněni velkou pochvalou a malou sladkostí. Škoda jen, že nám víkendový déšť tu krásu smyl.

Připravila: Eva Chlupová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16