Logo základní školy Třebařov

Leden v ŠD – B


leden-sdb-2018-ilustr Na začátku ledna máme v kalendáři několik zajímavých významných dnů, kterým jsme ve školní družině B věnovali pozornost. Nejprve jsme si povídali o svátku Tří králů.

Hovořili jsme o jeho významu, malovali obrázky, četli pranostiky a plnili různé kvízy. Poté jsme se zaměřili na Světový den manželství. Žáci si nacvičili několik různých scének, jako například žádost o ruku nebo svatební obřad.
Ve výtvarné dílně jsme pracovali s různými technikami. Našimi krásnými výtvory jsme si vyzdobili nástěnky. Další zajímavou činností bylo soutěžení. Uspořádali jsme soutěž ve společenské hře Bingo a také ve dvou sportovních disciplínách: balancování na balančním míči a skákání přes švihadlo. Výherci byli odměněni drobnými cenami.
Ani v zimním období nezapomínáme trávit čas venku. Podnikáme vycházky do okolí školy nebo trávíme čas na školní zahradě.

Připravila Eva Chlupová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16