Logo základní školy Třebařov

Leden v ŠD-B - 2021


led-vsdb-2021-ilustr Od ledna navštěvují družinu B děti ze 2. ročníku. Děti vyprávěly, jak prožily vánoční svátky a jaké dárky jim udělaly největší radost.Společně jsme si vyprávěli o lednových tradicích a zvycích. Svátek Tří králů jsme oslavili výrobou komety, kterou si děti odnesly domů a mohly tak označit svoje domovní dveře. Protože jsme se konečně dočkali řádné sněhové nadílky, trávila družina B hodně času na školní zahradě. Děti zde obléhaly sněhovou pevnost, stavěly sněhuláky a nechyběla ani pořádná koulovačka, která neminula ani paní vychovatelku.  Ve družině jsme si pak společně vyrobili záložku do knihy ve tvaru sněhuláka. 

Třetí lednový týden jsme věnovali tématu zvěře a ptáků v zimě, takže se na první pohled obyčejná procházka změnila v napínavou stopovanou, která se dětem moc líbila. Kočičí a psí stopy dětem byly jasné hned, ale takový otisk koňské podkovy vzbudil velký zájem. Kromě nich jsme také měli možnost vidět stopy od ptáčků, srnky a zajíce. Týden jsme ukončili tvorbou ledního medvěda nebo iglú ze speciálního sněhu (směs lepidla a pěny na holení). V posledním týdnu jsme se věnovali zimním sportům, kde kromě tradičních (hokej, lyžování, biatlon) přišla řeč i na ty novější (mushing, snowkitting,…). 

 Nechyběly ani ukázky nejlepších výkonů našich sportovců z youtube.

Fotografie – Leden v ŠD-A


Lucie Dušková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16