Logo základní školy Třebařov

Květen v ŠD-B - 2018


kveten-sd-b-2018-ilustr Začátkem května jsme v naší družince věnovali pozornost významnému Dni hasičů. Při té příležitosti jsme si připomněli práci našich hasičů a plnili různé zajímavé vědomostní úkoly.

Dále jsme si povídali o bylinách a květinách. Na vycházce si pak děti prověřily své znalosti malým květinovým kvízem.

Další zajímavou činností byla příprava dárečků ke Dni matek. Společně jsme sbírali a sušili bylinky na bylinkový čaj. K tomuto malému dárečku žáci také vlastnoručně vyrobili milé přáníčko.

Jelikož jsme nemohli navštěvovat školní hřiště z důvodu jeho přestavby, docházeli jsme na dětské hřiště u pohostinství, kde jsme trénovali fotbal a míčové hry. Cestou zpátky jsme si vždy zasoutěžili.

Připravila: Eva Chlupová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16