Logo základní školy Třebařov

Kroužek zábavné logiky


krouzek-logl-2017-ilustr Sponzorský dar od firmy HELLA Mohelnice. V letošním školním roce se na naší škole otevřel kroužek zábavné logiky, do kterého chodí děti z 2. až 4. třídy. Kroužek navštěvuje přes třicet žáků a je o něj velký zájem. 

Jeho náplní je rozvoj logického myšlení, zábavné pokusy, deskové hry, hlavolamy a rébusy. Oblíbená je také stavebnice LEGO WEDO 2, která děti seznamuje se základy robotiky a jednoduchým programováním.

Firma HELLA Mohelnice zabývající se osvětlovací technikou a elektronikou pro automobilový průmysl darovala naší škole 9000,– Kč. Z této částky jsme mohli zakoupit další dvě stavebnice LEGO WEDO 2, v současné době tedy máme k dispozici už šest stavebnic. Jmenované firmě velmi děkujeme, že podporuje rozvoj vědeckého myšlení a bádání u našich žáků.Vedoucí kroužku: Mgr. Renata Nečasová, Mgr. Alena Kolomá a Mgr. Marta Přidalová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16