Logo základní školy Třebařov

Kontejnery a odpady


kontejnery-odpady-2016-ilustr Znovu po roce si žáci 6. ročníku připomněli pravidla a zásady při zacházení s odpady. V rámci tematické čtyřhodinovky „Kontejnery a odpady“ zjistili, jaká je situace v blízkém okolí třebařovské školy.

kontejnery-odpady-2016-o1 První část tématu vyplnila vycházka asi na 700 metrovém okruhu v blízkosti školy. Žáci (vybaveni ochrannými rukavicemi a pytlíky na odpadky) důkladně probrázdili určenou trasu a sbírali všechny možné druhy odpadků. A že jich nebylo zrovna málo: plechovky, krabičky od cigaret, obaly od sušenek, skleněné láhve, plasty, pneumatika, aj.

Žáci také fotografovali kontejnery na tříděný odpad, zaznamenávali si jejich počet a stav. Například zjistili úplnou absenci modrých kontejnerů na papír a poškození některých žlutých kontejnerů na plasty.

Druhá polovina tématu se odehrála ve třídě, kde probíhala tvorba plakátů. Obě pracovní skupiny použily různé druhy odpadků, vlastní fotografie, tematický text (zjištěné informace) a barevnou výzdobu. V závěru svoji činnost žáci prezentovali.

Je důležité zmínit, že každý rok procházíme úplně stejnou trasu! Podle přiložených fotografií poznáte, že je to tak trochu „boj s větrnými mlýny“…:-/


fotogaleriePřipravil: p. uč. Filip Kolbábek (koordinátor EVVO) 

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16