Logo základní školy Třebařov

Kontejnery a odpady - 2015


kont-odpady-2015-ilustrProjekt „Kontejnery a odpady“ již několik let zařazujeme do výuky ekologických praktik. Ne jinak tomu bylo i letos, kdy se s tématem odpadů a zacházením s nimi seznámili šesťáci v rámci čtyřhodinové skupinové činnosti.

kont-odpady-2015-001 První dvouhodinový blok probíhal v terénu, resp. na asi jednokilometrovém okruhu v obci, kde žáci fotografovali pohozené odpadky a sběrná místa/kontejnery na odpad. Nasbírali jsme opravdu velkou hromadu nepořádku, o čemž svědčí i fotografie (viz. rubrika ekologická výchova).

  Žáky nemile překvapilo, jaké roztodivné druhy odpadů se po Třebařově povalují (starý hrnec, kobereček do auta, plastová trubka, deka, rezavý nůž, stavební suť, plastové lahve, obaly od potravin atd.). Na závěr prvního bloku proběhlo třídění a likvidace nasbíraných odpadů, nechyběla diskuze a návrhy řešení problému s pohazováním odpadků.

 

kont-odpady-2015-002 Druhý dvouhodinový blok probíhal ve třídě. Žáci ve skupinách vytvářeli postery z pořízených fotografií, skutečných odpadků přinesených z domu a vlastní výtvarné tvorby. Plakáty na závěr krátce prezentovali a téma jsme znovu důkladně probrali.

Žáci příjemně překvapili aktivní prací, sami uznali, že je potřeba lépe zacházet s odpady v obci a uvědomili si, že pohazování obalů, plechovek či plastů není zrovna tou správnou věcí.

 

 

 

 

fotogaleriePřipravil: p. uč. Filip Kolbábek (koordinátor EVVO)

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16