Logo základní školy Třebařov

Konec roku v ŠD-B


adapta-prog-sdb-2021-ilustr V polovině května se do družiny B vrátily opět všechny děti. Protože byly nadšené, že jsou zase všichni spolu, probíhal i u nás adaptační program.Děti společně soutěžily v tom, komu se podaří nejvyšší věž z dřevěných kostek, hrály si s legem, skládaly origami, povídaly si. V rámci režimu družiny jsme se věnovali výtvarným činnostem (pampelišky, africká tématika), pracovním činnostem (skládání origami, výrobě záložek a žabek), hudebním činnostem (hraní na africké hudební nástroje), přírodovědným činnostem (poznávání a sběr bylin, výroba pampeliškového sirupu), přípravě na vyučování (hry, hlavolamy, hádanky, pracovní listy) a společné četbě. U příležitosti Dne dětí jsem pro děti připravila únikovou hru na zahradě, na jejímž konci čekala sladká (a zasloužená) odměna. Výrobou přání jsme si připomněli svátek matek a den otců. Protože nám přálo počasí, hodně času jsme trávili venku. Využili jsme nové venkovní učebny, kde jsme si opakovali bezpečností pravidla o prázdninách a seznamovali se s první pomocí. Na školní zahradě potom přišly na řadu prolézačky, společné a míčové hry a nevynechali jsme ani posilovací stroje.

Za ŠD B přeji všem krásné letní prázdniny, mnoho zážitků a v září na viděnou!

 

Fotografie – Konec roku ŠD-B – 2021


Bc. Lucie Dušková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16