Logo základní školy Třebařov

Karanténa v MŠ


info-nah Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou – prodloužení karantény  • Dětem, které byly v MŠ přítomny jen v pátek 8.1.2021 a 11.1. – 13.1.2021 NE, končí karanténa 18.1.2021.

 

  • Dětem, které byly v MŠ přítomny v pátek 8.1.2021 i v pondělí – středu –11.1. – 13.1.2021, je karanténa prodloužena do 23.1.2021.
 
 
  • Děti, které byly v MŠ přítomny 11.1. – 13.1.2021, mají karanténu do 23.1.2021

V Třebařově dne 15.1.2021 Vystrčilová Jana

Přílohy:

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou – prodloužení karantény


V předchozích dnech jste byl informován, že Váš syn/dcera byl/a ve styku s osobou covid pozitivní v rámci mateřské školy. Proto mu byla nařízena karanténa po dobu 10ti dnů ode dne posledního kontaktu (8. 1. 2021) s pozitivně testovanou osobou, tj. do 18. 1. 2021 včetně.

V mateřské škole se pohybovala další osoba, která je covid pozitivní, a se kterou bylo Vaše dítě v kontaktu naposled 13. 1. 2021. Z tohoto důvodu se karanténa Vašemu dítěti prodlužuje na dobu 10ti dnů ode dne posledního kontaktu (13. 1. 2021) s těmito pozitivně testovanými osobami, tj. do 23. 1. 2021 včetně.

Tímto vyhlašuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky mateřské školy, Rozhodnutí o karanténě.

Váš syn/dcera podstoupí pouze jeden RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2, o kterém jste byl podrobně informován předchozím přípisem, a na který Vám žádanku vystavila KHS. Z důvodu prodloužení karantény nemusí dítě podstupovat další (druhý) test. V souvislosti s karanténou v mateřské škole bude tedy dítě testováno pouze jednou.

Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi, pokud tak již neučinili, do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo. Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

O prodloužení nařízené karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

V době karantény je nutné:

  1. zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,
  2. sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2× denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků – zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest, svalů, bolest kloubů – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;
  3. po dobu karantény
  1. vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami,
  2. provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

Informace pro rodiče dětí v kontaktu s covid pozitivní osobou

Váš syn/dcera byl/a ve dnech 11.1 – 13.1.2021 v mateřské škole ve styku s osobou covid pozitivní, proto je mu nařízena karanténa po dobu 10ti dnů ode dne posledního kontaktu (13.1.2021) s pozitivně testovanou osobou, tj.

do 23. 1. 2021 včetně.

Osobám, kterým bylo nařízeno karanténní opatření, bude proveden v rozmezí 5. – 10. dne (od posledního kontaktu (13. 1. 2021) s pozitivně testovanou osobou, nejpozději do 10. dne, RT – PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Po obdržení negativního výsledku testu z laboratoře a ukončení karanténního opatření, které je v délce trvání 10 ti dnů, může dítě opět nastoupit do školského zařízení, pokud nemá žádné klinické příznaky. O nařízení karantény informujte praktického lékaře pro děti a dorost. Dětského lékaře kontaktujte též v případě výskytu klinických příznaků/potíží.

Tímto vyhlašuje Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, prostřednictvím ředitelky školy, Rozhodnutí o karanténě.

Elektronická žádanka na RT – PCR test bude vystavena pracovníky Krajské hygienické stanice. Zákonní zástupci dětí se dostaví s dětmi do jakékoliv laboratoře, která provádí vyšetření na Covid 19 (rodiče si sami rezervují termín ve vybraném odběrovém místě, přes webové stránky), kde bude při testu předložena kartička pojišťovny dítěte a sděleno jejich rodné číslo.  Laboratoř si žádanku vygeneruje sama ze systému již zadaných žádanek.

V době karantény je nutné:

1) zdržovat se pouze v místě bydliště a omezit styk s ostatními osobami,

2) sledovat svůj zdravotní stav, průběžně si měřit tělesnou teplotu (2× denně – ráno a večer), a při objevení se některého z klinických příznaků – zvýšená teplota (nad 37 °C) až horečka (nad 38 °C), kašel, dušnost, dýchací obtíže, bolest v krku, bolest, svalů, bolest kloubů – oznámit tuto skutečnost neprodleně distanční formou (tj. telefonicky / e-mailem), svému praktickému lékaři a řídit se jeho pokyny;

3) po dobu karantény

a) vykonávat činnosti, které jsou běžnou součástí života, tak, aby se riziko šíření infekčního onemocnění minimalizovalo – zejména přísně dodržovat pravidla osobní hygieny, provádět časté mytí rukou mýdlem a vodou, příp. používat dezinfekční prostředek na bázi min. 70 % alkoholu, nebo dezinfekční prostředek s plně virucidním účinkem (tj. účinný i na viry) dle návodu na etiketě výrobku, používat výhradně papírové kapesníky na jedno použití, vyhnout se v mezích možností úzkému osobnímu kontaktu s ostatními osobami.

b) provádět průběžně ohniskovou ochrannou dezinfekci v domácnosti dezinfekčními prostředky s plně virucidním účinkem, a to dle návodu na etiketě výrobku.

Bezodkladnost výše uvedených opatření je důležitá z důvodu možného ohrožení zdraví širšího okruhu obyvatel infekčním onemocněním, neboť při nerespektování opatření by se osoba podezřelá z nákazy mohla stát zdrojem nákazy a mohla by sama infekční onemocnění dále šířit.

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16