Logo základní školy Třebařov

Ježíšek a Vánoční besídka


ms-vanocni-nadilka-2015-ilustr Celý týden se nesl v duchu vánoční atmosféry. V pondělí 7. 12. jsme si školku ozdobili vánočním stromečkem. Děti se snažily, aby se stromeček všem líbil a hlavně Ježíškovi. Netrpělivě jsme čekali, kdy už tam budou dárečky.

ms-vanocni-nadilka-2015-o1 Ve čtvrtek 10. 12. do školky konečně přišel Ježíšek. Vklouzl otevřeným oknem a zazvonil kouzelným zvonečkem. Ježíška jsme bohužel neviděli, ale pod stromečkem nechal spoustu dárečků. Děti začaly dárečky rozbalovat a postupně přicházely na to, co jaká hračka dokáže. Ze začátku jim paní učitelky musely poradit, ale odpoledne už to děti dokázaly samy.

Odpoledne nás čekal velký úkol – Vánoční besídka. Přišli nejen rodiče, ale i nejbližší příbuzní.

Program Vánoční besídky:

ms-vanocni-nadilka-2015-o2 – Vystoupení malých dětí – básničky, písničky, tanec Sněhuláci

- Taneční kroužek- Vařila myšička kašičku

- Vystoupení velkých dětí – básničky, písničky

- Angličtina – píseň Hello a Twinkle

- Dramatický kroužek – pohádka O neposlušných kůzlátkách

 


Po besídce se děti pochlubily rodičům s novými hračkami a společně si pohráli.

Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávené odpoledne.

Kolektiv MŠ přeje příjemné prožití svátků vánočních a šťastný nový rok 2016.

fotogaleriePřipravila: Veronika Křivánková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16