Logo základní školy Třebařov

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020


info-nah Od 18. 11. 2020 budou mít žáci 1. a 2. třídy prezenční výuku ve škole. Obědy jim budou automaticky nahlášeny.  • Školní družina bude fungovat v plném rozsahu. Ráno od 6.30 do 8.00 a odpoledne je provoz školní družiny do 16.00 hod. Pro zachování homogenních skupin bude ŠD oddělení A (paní vychovatelka Olga Knápková) určena pro žáky první třídy, ŠD oddělení B (paní vychovatelky Lucie Dušková a Olga Leinveberová) určena pro žáky druhé třídy.
  • Žáci mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (děti budou mít s sebou vždy jednu náhradní roušku). Roušku nelze nahradit štítem.
  • Zpěv a sportovní činnosti jsou při vzdělávání zakázány.
  • Doporučen je pobyt na čerstvém vzduchu, proto dejte dětem vhodné oblečení a obuv.
  • Nebudou probíhat žádné kroužky.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné distanční vzdělávání.


Ke stažení:

Připravila Marta Přidalová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16