Logo základní školy Třebařov

Hudební výchova ve 4. a 5.třídě - 2018


hud-vych-4-5-tr-2018-ilustr Poslední hodinu hudební výchovy v letošním školním roce si žáci 4. a 5. třídy zpestřili návštěvou pan Pavla Machálka z Moravské Třebové.

S jeho hudebním doprovodem na kytaru si zazpívali nejen písně, které se naučili ve škole, ale zazněly i skladby od Čechomoru, Honkytonk blues, Růžička a jiné další. Kytaru děti podpořily Orffovými nástroji.

Děkujeme panu Machálkovi za zpříjemnění konce školního roku.

Připravila: Renata Nečasová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16