Logo základní školy Třebařov

Hrátky Zdravé 5 - 2018


ms-hratky-zdrav5-2018-ilustr Ve čtvrtek 8. března nás navštívila Mgr. Jolana Keprtová, aby děti seznámila se zásadami zdravé výživy. Dověděly se, že mají jíst pětkrát denně a každé jídlo by mělo obsahovat ovoce nebo zeleninu.

ms-hratky-zdrav5-2018-o1 Děti se zapojily pod vedením lektorky do dětského příběhu o Evičce a Péťovi, kteří naleznou správnou cestu ke zdravé výživě.

Všichni se aktivně zapojili do zábavných činností. Nejvíce děti zaujalo skládání panáčka z ovoce a zeleniny.

Děkujeme paní lektorce za poskytnutí výukových materiálů a těšíme se na další spolupráci.

fotogalerie
Petra Krönerová
Olga Knápková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16