Logo základní školy Třebařov

Halloweenská hra s 9. třídou


halloween-2015-ilustr V úterý 27. 10. zůstali deváťáci na svém patře osamoceni, což byla ideální příležitost pro hru – halloweenskou honbu za pokladem, mísou sladkostí, ukradenou proradným kostlivcem Fandou Perchlíkem a ukrytou neznámo kam.

Žáci ve dvou skupinách – The Zombies a The Ghost – hledali cestu k halloweenské odměně pomocí celkem šesti stop v podobě otisků nohou, které po sobě kostlivec zanechal na budově 2. stupně. Každá stopa vedla k umístění další nápovědy, z nichž ta poslední uváděla lokaci kostlivcovy skrýše.

Nápovědy byly psány v anglickém jazyce a žáci procvičovali nejen angličtinu, ale také svůj logický úsudek a důvtip. Průběh hry byl velice napínavý a vyrovnaný, obě skupiny dorazily do kostlivcovy skrýše, kuchyňky, prakticky ve stejný čas a po odevzdání všech nápověd mohly hledat misku se sladkostmi. Nakonec zvítězili The Zombies ve složení Verča Hermanová, Peťa Přikrylová, Terka Tichá a Rosťa Přikryl.

A jak bylo psáno v poslední nápovědě: „Oslavujme vítěze a buďme štědří k poraženým.“

Pro zajímavost uvedu některé nápovědy, které obě skupiny úspěšně vyluštily:

„Move to the floor where the youngest ones are staying. Then turn left and search for another clue near the glass which lets the light go through.“ (okna vlevo na patře 5. třídy)

„Some of you think it´s a cave full of dragons. Some of you may not. But there´s only one Czech dragon trying to teach you how to spit fire in English. Don´t be afraid, go closer. Get in! Search for another clue in the bottom drawer where the dragon sits. Watch out! Don´t make mess, or she´ll eat you alive! You can be sure of it!“ (šuplík mého pracovního stolu ve sborovně)

Připravila: Bc. Květa Doležalová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16