Logo základní školy Třebařov

Exkurze VIII. třídy


exkurze-8-tr-2015-ilustr V rámci výuky dějepisu navštívila VIII. třída výstavu Historické mapy království českého. Muzeu v Moravské Třebové byly mapy z období 16. – 19. stol. zapůjčeny ze sbírek Regionálního muzea v Českém Krumlově.

exkurze-8-tr-2015-o1 … Prohlížení map by děti zřejmě samo o sobě asi moc nebavilo, ale díky animačnímu programu a pracovním listům se našim průvodcům podařilo osmáky více zaujmout. Zahráli si hru , dozvěděli se, jak mapy vznikaly, jak pracovali grafici a rytci, osvěžili si i zeměpisné znalosti.

Historická exkurze pokračovala na zámku v expozici Jak se žilo na venkově, která přibližuje každodenní život našich předků. V tomto kraji se hodně pěstoval len a tkalo lněné sukno a spousta exponátů se vztahovala právě k těmto činnostem. Žáci poznali např. kolovrátek, lamač lnu, motovidlo, drhlen, tkalcovský stav, starý mandl a mnoho dalšího.

exkurze-8-tr-2015-o2

Věřím, že si žáci obohatili své historické znalosti a poznali, že dějepis není jen biflování letopočtů a událostí.fotogaleriePřipravila: B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16