Logo základní školy Třebařov

Exkurze VI. třídy do Moravské Třebové


exkurze-6-tr-2016-ilustr Součástí výuky dějepisu v 6. ročníku na naší škole je už pravidelně exkurze do Moravské Třebové. Letos tomu tak bylo ve středu 23. 3. 2016.

exkurze-6-tr-2016-o1 Žáci navštívili nejprve muzeum se sbírkami Ludwiga Holzmaistera, které pocházejí z různých končin světa např. z Barmy, Indie, Japonska. Nejzajímavější, i z hlediska výuky, byla ovšem část věnovaná Egyptu a princezně Hereret. Zajímavý a inspirativní byl i krátký film o historii a významných památkách Moravské Třebové a okolí.

Poté se šesťáci přesunuli na zámek do expozice mučírny. Pro některé z dětí to byl ne úplně příjemný zážitek, zvlášť, když si představily sebe na místě mučených. Naštěstí tyto způsoby mučení a poprav skončily v 18. století.

Závěr exkurze patřil ještě prohlídce okolí zámku – seznámení s replikami slunečních hodin, nahlédnutí do zámeckých zahrad, informace o Knížecí louce.

Den se vydařil. Žáci prožili pěkné předvelikonoční dopoledne a získané poznatky využijí v další výuce, nejen v hodinách dějepisu.


fotogalerie



Připravila: p.uč. B.Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16