Logo základní školy Třebařov

Exkurze VI. třídy do Moravské Třebové - 2017


exk-6tr-vmt-2017-ilustr Součástí výuky dějepisu v 6. ročníku na naší škole je už pravidelně exkurze do Muzea v Moravské Třebové. Letos tomu tak bylo ve středu 13. 12. 2017.

exk-6tr-vmt-2017-o1 Žáci navštívili nejprve expozici se sbírkami Ludwiga Holzmaistera, které pocházejí z různých končin světa (např. z Barmy, Indie, Japonska). Nejzajímavější, i z hlediska výuky, byla ovšem část věnovaná Egyptu a princezně Hereret. Ta žila bezmála před třemi tisíci lety. Zhlédnout mohli žáci mimo jiné sarkofág s mumií a 3D vizualizaci její tváře.

Poté se šesťáci přesunuli do dalších výstavních síní v muzeu a prohlédli si expozice výtvarného umění. Tato aktivita byla zase součástí výuky výtvarné výchovy.

Závěr středečního dopoledne patřil návštěvě vánočních trhů, kde si děti nakoupily nejen dobré občerstvení, ale nechaly se inspirovat na dárky pod vánoční stromek.

fotogaleriePřipravila: p.uč. B.Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16