Logo základní školy Třebařov

Exkurze na Rychnovský vrch - 2017


rych-vrch-2017-ilustr logo-projekt-2

 

 

         


„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

   

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050 
 

  

„Všude dobře, doma nejlépe“… Exkurzí za humna, na Rychnovský vrch, jsme zakončili dlouholetý environmentální projekt Všemi smysly na přírodu a jeho nezbytnou udržitelnost 

rych-vrch-2017-o1   Kolektiv asi třiceti žáků vyrazil na nedaleký kopec v pondělí 26. června. Jezerní horu (tak se vrchu také říká) jsme zdolali ve svižném tempu a za přívětivého počasí. Nechybělo tradiční opékání špekáčků, povídání o vrchu jako takovém a osvěžení ve studánce u Mariánské kapličky.

Práce na projektu byla velmi náročná, děkujeme všem, kteří se podíleli na jeho zdařilém průběhu.


fotogalerieTato akce proběhla v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu.
 

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek (koordinátor EVVO)

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16