Logo základní školy Třebařov

Exkurze na Naučnou stezku Boršovský les


exk-nauc-st-bors-les-2018-ilustr Skupina žáků devátého ročníku vyrazila na konci školního roku z lavic přímo do přírody. V rámci přírodní rezervace Rohová se rozprostírá atraktivní Naučná stezka Boršovský les. Ta se stala našim startem a průběhem.

exk-nauc-st-bors-les-2018-o1 Nenáročná čtyřkilometrová trasa naučné trasy vede květnatými bučinami a smrkovými porosty Hřebečského hřbetu mezi boršovskou hájenkou a vyhlídkou U tety. Cestu lemují nejen krásné lesy, ale také informační tabule a zajímavá místa. „Ulovili“ jsme dva krásné mloky skvrnité, opekli špekáčky a pokochali se výhledy do Moravskotřebovské kotliny.

A pomyslnou cílovou pásku jsme protnuli na zámku v Moravské Třebové v expozici Barevný svět, kde vystavují předměty k regionálnímu hornictví, vzorky zkamenělin a minerálů.

fotogalerie 


Připravil: p. uč. Filip Kolbábek, koordinátor EVVO

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16