Logo základní školy Třebařov

Exkurze na Hřebečský hřbet


exk-hreb-hrbet-2017-ilustr logo-projekt-2

 

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050 


Hřebečský hřbet tvoří přírodní dominantu našeho okolí a Moravskotřebovské kotliny. V pátek 23. června kolektiv žáků druhého stupně pěšky vyrazil na některá místa této ukázkové kvesty.

exk-hreb-hrbet-2017-o1 Start a cíl trasy byl shodný – konečná autobusová zastávka v Nové Vsi. A samotná trasa nabídla náročný členitý terén s délkou více než 15 kilometrů a čtyři tematická zastavení.
Nejdříve jsme se zastavili u dolu Hugo Karel, kde proběhl stručný výklad o důlní činnosti na Hřebečském hřbetu. Nedaleko dolu protéká zajímavý Rezavý potok s oranžovou železitou vodou. Následovalo prudké stoupání k rozhledné Strážný vrch, která žákům nabídla panoramatický výhled do okolní krajiny. Po šestikilometrové hřebenovce jsme se na chvilku zastavili u Dětřichovské hájenky. A exkurzi jsme zakončili na obnažených výchozech Přírodní památky Pod Skálou, kde si žáci nasbírali několik hezkých vzorků zkamenělých měkkýšů rodu Inoceramus.


fotogalerieTato akce proběhla v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu.

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek (koordinátor EVVO)

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16