Logo základní školy Třebařov

Ekoprogram Oucmanice - 2018


ekoprogram-oucmanice-2018-ilustr Na druhém stupni se poslední listopadový den odehrál v duchu ochrany životního prostředí. Z Ekocentra Paleta Oucmanice dorazil lektor s výukovými programy „Ropa nad zlato“ a „Les v ohrožení“.

ekoprogram-oucmanice-2018-o1 Úvodní dvě hodiny patřily tématu „Ropa nad zlato“ a kolektivu 8. a 9. ročníku. Žáci si vyslechli krátký teoretický úvod, snažili se získat pozici vrcholového manažera ropné společnosti v rámci znalostní aktivity a kooperační hrou těžili ropu pomocí ropné plošiny, vrtu na souši a separací z břidlic. Také simulovali ropovod a pomocí deskové hry čistili ropnou skvrnu na moři.

Následovala dvouhodinovka pro žáky 6. a 7. ročníku s názvem „Les v ohrožení“. Žáci střídali aktivity individuální a kooperační. Hledali nesmysly a chyby v aktivitě „Zmatený les“, řešili kůrovcové kalamity a bojovali s větrnými polomy.

Oba vzdělávací programy pěkně ukázaly, jak pomocí kolektivní spolupráce a diskuze lze vyřešit aktuální problém.

fotogaleriePřipravil: p. uč. Filip Kolbábek (koordinátor ekologické výchovy)

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16