Logo základní školy Třebařov

Ekopobyt v Oucmanicích - 2016


ekocentrum-oucmani-2016-ilustr logo-projekt-2

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050


Ve dnech 22. – 23. března se žáci III. a IX. ročníku zúčastnili již tradičního pobytu v ekocentru Paleta v Oucmanicích.

K ekocentru Paleta přijel autobus ve tři čtvrtě na deset. Proběhlo přidělení pokojů. Po prozkoumání místní samoobsluhy se žáci naobědvali a po poledním klidu následoval odpolední blok programu. Obě skupiny – 3. třída a 9. se dvěma náhradníky ze 7. třídy – se seznámily s areálem ekocentra prostřednictvím tajenky. Následovala svačina. 3. třída navázala programem Péče o zvířata, při kterém vyčistili ohradu ovcím, sbírali větve ve výběhu, pochovali si za odměnu morčata a dozvěděli se něco o zvířatech v ekocentru. 9. třída absolvovala program Vyřezávání. Praktické činnosti samotné předcházely ukázky řezbářské práce a seznámení se základními bezpečnostními pokyny při práci s nástroji – nožíkem a dlátem. Výstup aktivity – vlastnoručně vyřezané dřevěné lžičky – se žákům velmi povedly.

Po večeři následoval program Kooperativní odpady pro obě skupiny dohromady. Žáci formou didaktických her třídili různé druhy odpadů, využili odpady jako hudební nástroje a ke svým znalostem o třídění přidali spoustu nových. Po programu měli žáci volno, večerka byla stanovena na deset hodin.

Druhý den začal pro žáky snídaní, úklidem pokojů a sbalením věcí. Obě skupiny čekal ranní program. 3. třída si v programu Mlékárna vyzkoušela dojení na trenažéru a vyrobila si máslo a sýr z kravského mléka. V programu Pečení si žáci upekli housky ve venkovní cihlové peci. Žáci 9. třídy se v programu Živá a mrtvá voda dozvěděli něco o vodohospodářství a v atraktivní hře, při které odpovídali na otázky rozmístěné na kartičkách ve venkovní části ekocentra, tyto znalosti použili. Program Bylinky se skládal z ochutnávky bylinkových čajů a vytvoření vlastního receptu ve skupinách. Po obědě a čekání na příjezd autobusu jeli žáci v jednu hodinu odpoledne domů.

Žáky chválíme za jejich chování, přístup a aktivitu. Dále bychom chtěli poděkovat obci Třebařov a SRPDŠ za finanční příspěvek. Akce byla pořádána v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu. 
 

 

fotogalerie

 

 

fotogalerie

 

 

Připravily: Renata Nečasová a Květa Doležalová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16