Logo základní školy Třebařov

Dvoudenní příměstské tábory 2021


prim-2den-tabor-2021 logo-eu Aby byly naplněny všechny podmínky projektu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, uskutečnily se ještě ve dnech 23. – 24. 8. 2021 dvoudenní příměstské tábory.


Zúčastnilo se jich 30 dětí a připraveny byly podobně zaměřené aktivity jako na předchozím pětidenním táboře.  Děti např. malovaly na deštníky, vyráběly si přívěsky ze smršťovacích folií, dělaly pokusy s magnety a vodou, hrály Persuit Ball, štafetové hry, užily si virtuální taneční parket oblíbeného Just Dance, seznámily se s dalšími netradičními aktivitami, …

Jednalo se sice jen o 2 dny, ale děti si je, doufáme, opět užily.

 
Registrační číslo: CZ.02.2.65/0.0/0.0/18_047/0011077
Název projektu: Příměstské tábory Třbařov
 

Vedoucí táborů: Mgr. B. Šrolová, Mgr. A. Kolomá a Mgr. M. Přidalová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16