Logo základní školy Třebařov

Duben v ŠD B


duben-sdb-2018-ilustr První dubnový den máme spojený s aprílem. Co tento den znamená, všichni dobře víme. Provedete-li ho šikovně a vtipně, začnete měsíc pěkně zvesela!

Podle vyprávění dětí z družiny B byl vydařený, a proto jsme ve veselém duchu pokračovali celý měsíc.
Voňavé jaro je nádherný čas, snažili jsme se nejvíce pobývat venku na školní zahradě nebo se procházet v okolí školy.

Duben je měsícem bezpečnosti. Povídali jsme si o tom, jak se máme chovat na silnici, vypracovávali různé kvízy zaměřené na dopravní značky, první pomoc a správné chování v silničním provozu.
Dále jsme si připomněli Mezinárodní den ptactva a Den Země.

V posledním dubnovém týdnu jsme se věnovali přípravám na společnou oslavu čarodějnic.

Připravila: Eva Chlupová


Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16