Logo základní školy Třebařov

Dopolední výlet ke klášteru (velké děti)


klaster-ms-2021-ilustr Týden od 10. května se nazývá: Jmenuji se a tady bydlím. V tomto týdnu se děti seznamují s historií Třebařova. V rámci pobytu venku si prohlížíme památky v okolí MŠ.12. května jsme se s třídou velkých dětí vydali na dopolední výlet ke klášteru. První cestu jsme absolvovali autobusem, druhou cestu jsme šli pěšky.

S dětmi jsme si celý klášter prohlédli. Vstoupili jsme do první části kláštera, kde jsme obdivovali zachovalá okna s dřevěnou věží. Po přečtení informací týkajících se kláštera a zodpovězení zvídavých otázek dětí, jsme se vydali na cestu zpět. Zastavili jsme se na občerstvení v Jednotě, pochutnali jsme si na nanuku. Touto cestou děkujeme paní Novotné, že nás s dětmi provedla celým obchodem, skladem a tím se děti mohly seznámit s provozem celého obchodu.

Děti byly šikovné a moc hodné. Celý výlet jsme si všichni moc užili a po příchodu do školky nás čekala sladká odměna.


Fotografie – klášter


Petra Krönerová, Jana vystrčilová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16