Logo základní školy Třebařov

Dílny Schaeffler


schaeffler-2020-ilustr Ve středu 8.1.2020 nás navštívili zástupci firmy Schaeffler se svým programem Schaeffler Academy. Žákům 7. – 9. třídy představili nejen společnost, ale také výrobně-průmyslovou oblast, ve které v ČR působí již řadu let.

 

V prezentaci se žáci dozvěděli o možnostech stipendijního programu u podporovaných studijních a učebních oborů. Do tohoto projektu jsou zapojeny tři školy a učiliště v regionu (SOU Svitavy, SOŠ a SOU Lanškroun a VDA Česká Třebová).

Pro žáky byla připravena soutěž, kde si mohli vyzkoušet svou zručnost. Za úkol měli v co nejkratším čase za pomocí nářadí, návodu a technického výkresu rozebrat a následně znovu sestavit převodovku osobního automobilu. Ti nejrychlejší získali věcné ceny.

Cílem projektu Schaeffler Academy je přilákat více žáků základních škol, včetně dívek, ke studiu technicky zaměřených oborů.

fotogalerie

 

 

Připravila: Adéla Najdek

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16