Logo základní školy Třebařov

DEN ZEMĚ


den-zeme-2021-ilustr V sobotu 24. 4. 2021 se konala společná akce naší školy a obecního úřadu DEN ZEMĚ aneb UKLIĎME SI SVOJI OBEC“. Jejím cílem bylo uklidit Třebařov od odpadků.Celkem se sešlo 32 dobrovolníků z řad dětí i dospělých a těm patří velký dík. V tomto počtu se podařilo sesbírat několik pytlů plných papírů, plastů, skla a dalších věcí, které rozhodně nepatří do přírody, ale do kontejnerů, kterých po naší obci máme dostatek.
Pochopitelně nejen Den Země je možno využít k úklidu obce, naší země a potažmo celé planety. Takže pokud máte chuť, udělejte si čas a vydejte se kamkoliv a uklízejte to, co někteří naši nezodpovědní občané vyhazují do přírody. Vzor si můžete vzít např. ze zaměstnankyně naší školy, vedoucí stravování paní Kozákové, která se takovéto bohulibé činnosti věnuje ve svém volném čase od března a jen mezi Třebařovem a Starým Městem nasbírala do dnešního dne 17 pytlů plných odpadků!

zemekoule


DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE SPOLEČNĚ S NÁMI!


Fotografie – Den Země – 2021


p. uč. B. Šrolová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16