Logo základní školy Třebařov

Den Země - MŠ


den-zeme-ms-2021-ilustr V tento den 22. dubna se i naše mateřská škola zapojila k ochraně životního prostředí.Děti již od rána tvořily obrázky týkající se našeho ovzduší a naší planety. V komunikačním kruhu se dozvěděly vše potřebné o třídění odpadu a společnými silami si třídění vyzkoušely v pobytu venku, kdy děti sbíraly různé odpadky po zahradě mateřské školy.

Na závěr jsme veškeré vytříděné odpadky odnesli do nedalekých kontejnerů.


Fotografie – Den Země – MŠ


Eliška Prokopová, Věra Měsícová, Petra Krönerová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16