Logo základní školy Třebařov

Den Země - MŠ - 2017


den-zeme-ms-2017-ilustr Jako každým rokem, tak i letos jsme ve školce oslavili DEN ZEMĚ. V pátek 21. dubna jsme se vydali naší Zemi trošku pomoci…

den-zeme-ms-2017-o1  … a sbírali jsme odpadky na zahradě školky, kolem zastávky a školy. Naučili jsme se třídit odpad do kontejnerů a také jsme si je ukázali. I letos jsme nasbírali spoustu odpadků a slíbili jsme si, že budeme naší přírodu chránit.
Veronika Křivánková, Olga Knápková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16