Logo základní školy Třebařov

Den Země 2019


den-zeme-2019-ilustr Na konci dubna se třebařovská škola připojila k oslavám Dne Země. Průběh tematického dne jsme oproti loňska trochu upravili a deváťáci si pro svoje mladší spolužáky připravili zajímavé novinky.

První a druhou vyučovací hodinu třídní kolektivy vyráběly „hmyzí domečky“ – malé, velké, různě tvarované a zdobené. Všechny domečky jsou vystaveny na chodbě prvního stupně. A zanedlouho si určitě najdou svoje hmyzí majitele.

Deváťáci nachystali před školou šest nesoutěžních stanovišť – Barvení na obličej, Ochutnávka ovoce a zeleniny, Mikroskopování, Poznávání minerálů, hornin a zkamenělin, Poznávání ptáků a Provazová průlezka.

Tipovací soutěž v počtu vybitých baterií (celkem 77) v kyblíčku nikdo nevyhrál. Nejbližší odhad napsala Eliška Sedláková s Alenou Švehlovou (75). Stejný počet uvedl i spoluorganizátor Martin Krmela.

Děkujeme žákům 9. ročníku a paní asistence Leinveberové za bezproblémovou organizaci dne.

fotogaleriePřipravil: p. uč. Filip Kolbábek (koordinátor EVVO)

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16