Logo základní školy Třebařov

Den Země - 2018


den-zeme-2018-ilustr Celosvětová ekologická osvěta Den Země se každoročně oslavuje 22. dubna. Abychom nemuseli chodit do školy v neděli Smejici se, připomněli jsme si tento významný den o dva dny dříve.

Průběh tematického dne byl podobný jako v letech minulých (soutěžní stanoviště s přírodovědnou a pohybovou tématikou), ovšem v bohatém programu se objevily i některé novinky. Smejici se

Letos žáci soutěžili na čtyřech stanovištích – Provazová průlezka, Hmatové poznávání, Třídění odpadků a Poznávání kamenů – která doplnila tři nesoutěžní místa: obrazce z víček od PET lahví, biostánek se zdravou výživou a prodejní stánek nabízející vyřazené učebnice, pracovní listy a mapy.

den-zeme-2018-o1 V kategorii 1. ročník zvítězili celkem tři žáci (Anička Sommerová, Sára Stoupencová a Tobiáš Klimeš) se shodným ziskem 27 bodů. V kategorii 2. ročník to dopadlo následovně: Natálka Svobodová první (28 b.), Standa Hanák druhý (27 b.) a trojice Maruška Frischová, Hanička Kytlicová a Anetka Prokopová třetí (25 b.). Bodové zisky se zvyšovaly v kategorii 3. ročník. První místo obsadila Maruška Fojtíková (32 b.), druhý skončil Lukáš Ambrozek (31 b.) a třetí příčku získala Katka Grundová (30 b.).

Velmi vyrovnaná byla i kategorie 4. a 5. ročník. 35 bodů získal Šimon Kopal, těsně za ním skončili Radim Petr s Eliškou Novákovou (34 b.). A kategorii 6. až 8. ročník ovládli ti nejstarší. První místo zabrali hned tři žáci: Radka Zouharová, Tomáš Doležal a Filip Ambrozek (37 b.).

Všem žákům velmi děkujeme za aktivní účast na soutěžích, pedagogům za doprovod, deváťákům za poctivě připravené stanoviště a příjemné chování k mladším spolužákům.
Prodejní stánek vynesl 386,– Kč, sběr bylin 154,– Kč a sběr sušené kůry 533,– Kč. Výslednou částku 1073,– Kč utratíme za granule, kostičky, piškoty, pamlsky, aj. a vše věnujeme psímu útulku v Lanškrouně. Smejici se

 

fotogaleriePřipravil: p. uč. Filip Kolbábek (koordinátor EVVO)

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16