Logo základní školy Třebařov

Den Země 2017


den-zeme-ilustr logo-projekt-2
 

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050 
 

V třebařovské škole se konec dubna odehrál ve znamení ekologické výchovy. S žáky šestého ročníku pracujeme na obnově poničených stromků u …

 

 

… školního hřiště a po roce přišla řada na environmentální činnosti v rámci oslav Dne Země.

den-zeme-zsi-2017-o1 Organizace se znovu chopili šikovní žáci 9. ročníku, kteří si pro své spolužáky přichystali tematická stanoviště (provazová průlezka, poznávání kamenů, puzzle, poznávání rostlin, třídění odpadu a poznávání živočichů). Žáci jednotlivá stanoviště procházeli, soutěžili a získávali body. Nejlepší soutěžící vyhlásila p. uč. Kolomá školním rozhlasem a p. uč. Kolbábek jim předal drobná ocenění.

Ve volných chvílích žáci pracovali na interaktivních tabulích, vyplňovali pracovní listy a soutěžili v ekologické verzi Riskuj.

Výsledky soutěže:

kategorie 1. a 2. třída: Frischová M., Fojtíková J., Finger J. (všichni 65 bodů)

kategorie 3. a 4. třída: Seidlová T., Bařina T. (65 b.)

kategorie 5. a 6. třída: Kostková L., Bazalka V., Krmela Š., Lušovjan F. (60 b.)

kategorie 7. a 8. třída: Perchliková E., Seidlová J., Švichká E. (62 b.)

Akce byla pořádána v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu. 


fotogalerie

 

 

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek (koordinátor EVVO)

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16