Logo základní školy Třebařov

Den stromů 2016


den-stromu-2016-ilustr logo-projekt-2

„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050 


V rámci posledního roku udržitelnosti ekologického projektu Všemi smysly na přírodu proběhl Den stromů. Sedmého ročníku této ekologické akce se tradičně zúčastnili žáci 7. ročníku.

den-stromu-2016-o1 Pošmourné listopadové ráno nás uzavřelo v EKOtřídě, kde žáci samostatně pracovali s předem připraveným interaktivním programem a pracovními listy. Seznámili se s novými pojmy (např. dendrologie), připomněli si řadu druhů stromů (jejich listů, květů, plodů) a zvířat s nimi životně svázanými nebo si procvičili některá anglická slovíčka spjatá se stromem.

Před polednem přeci jenom proběhla terénní činnost „Rodný list stromu“. Skupinová práce vedla k menšímu výzkumu zvoleného stromu v okolí školy. Žáci se u konkrétního druhu stromu zaměřili na jeho nákres, tvar koruny, výšku, obvod kmene, vzorek kůry (otisk), vzorek listu nebo plodu. Nechyběla fotografie stromu včetně jeho lokalizace ve vztahu ke škole.

den-stromu-2016-o2 Závěrečná aktivita „Kůrovec“ směřovala ke škůdci smrkových porostů – lýkožroutu smrkovému. Znovu jsme se obeznámili s novými pojmy (např. požerky, kalamita, feromony). Jako názorné pomůcky sloužily zejména fotografie, nechyběla debata o záporném i kladném významu tohoto zástupce brouků.

Celý den jsme na závěr zhodnotili jako velmi úspěšný a hlavně přínosný. Akce byla pořádána v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu. 
 

fotogalerie

 

 

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek (koordinátor EVVO)

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16