Logo základní školy Třebařov

Den stromů - 2015


ds-2015-ilustr logo-projekt-2„Komplexní řešení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty v ZŠ Třebařov“ 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.03/03.0050 


V rámci udržitelnosti ekologického projektu Všemi smysly na přírodu i letos proběhl „Den stromů“. Datum oslavy tohoto svátku připadá v České republice na 20. října, …
 

… sedmáci si jej tematickými činnostmi připomněli o den později.

ds_o1_2015 První dvě hodiny projektu jsme věnovali interaktivní výuce v EKOtřídě, kde p. uč. Kolbábek připravil řadu cvičení v rámci uceleného materiálu. Pro příklad uvádíme vegetační stupně ČR, dendrologie (letokruhy), doupní ptáci, brouci ve dřevě, stromy a jejich plody aj. Žáci střídavě pracovali s IT a všichni vyplňovali pracovní listy.

ds_o2_2015 Po lehkém mrholení jsme vyrazili také ven. Zde nás čekala aktivita Rodný list stromu. V menších skupinkách žáci vybraný strom měřili (obvod, výšku), kreslili, fotografovali, udělali otisk kůry, sebrali si list a případně i plod. Vše pečlivě zaznamenali do pracovního listu.

ds_o3_2015 Poslední část projektu probíhala ve třídě. Doladili jsme detaily z předchozí činnosti a věnovali jsme se úkolu s názvem Kůrovec. Pomocí internetu a pracovního listu jsme si představili tohoto brouka – škůdce – lýkožrouta smrkového. Žáci se seznámili s pojmy jako kůrovcová kalamita, feromonový lapač či požerky.

Celý den jsme na závěr zhodnotili jako velmi úspěšný a hlavně přínosný.

Akce byla pořádána v rámci udržitelnosti projektu Všemi smysly na přírodu. 

 

fotogalerie

 

 

Připravil: p. uč. Filip Kolbábek

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16