Logo základní školy Třebařov

DEN SLABIKÁŘE


slabikar-ilustr Na úterní odpoledne dne 28. 5. jsme si s prvňáčky naplánovali Den slabikáře. A v čem je tento den tak výjimečný? Právě v tom, že děti z první třídy zde mohou předvést svým rodičům, jak celý školní rok nezahálely a pilně se učily.slav-slabik-2019-002 A že jsou to opravdu šikovné děti, připravili jsme pro rodiče více než hodinový program. Do programu jsme zařadili pásmo recitování básniček, zpívání písniček, tancování a divadelní představení O koťátku, které zapomnělo mňoukat. A úplně nejdůležitější částí odpoledne bylo čtení. Každý žák přede všemi přečetl krátký příběh, aby rodiče viděli a hlavně slyšeli, že se opravdu celý školní rok snažili, a že už jsou opravdovými čtenáři. A aby bylo odpoledne opravdu příjemné, společně s rodiči jsme připravili pro všechny malé občerstvení. Velké díky patří především dětem, že se svědomitě připravovaly a všechno zvládly na výbornou. Rodiče na ně mohou být právem pyšní. Ale samozřejmě je to i velká zásluha rodičů, že se s dětmi trpělivě a pravidelně připravovali. Bylo to pěkné a povedené odpoledne.

Připravila: Lucie Dosedělová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16