Logo základní školy Třebařov

DEN SLABIKÁŘE 2017


den-slabikare-2017-ilustr Středa 31.5. byla pro naše prvňáčky slavnostní. Na tradičním Dni slabikáře zúročili svoji celoroční práci a ukázali, co vše se během svého prvního roku ve škole naučili.

den-slabikare-2017-o1 Zahráli na flétny, zatančili, zazpívali a přednesli básničky.
Na závěr předvedli své čtenářské dovednosti a po zásluze byli odměněni knihami, které jim předali rodiče.
Přípitkem našich nových malých čtenářů byla zdařilá akce ukončena.


fotogalerieRenata Nečasová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16