Logo základní školy Třebařov

Den s mojí oblíbenou knihou


moje-oblib-kniha-2020-ilustr V úterý 3. března se uskutečnil ve třetí třídě projektový den: „Den s mojí oblíbenou knihou“.Žáci si přinesli své oblíbené knihy, které představili, vyprávěli o nich a seznámili nás s autorem i ilustrátorem.

Dále děti pracovaly s pracovním listem, kde měly za úkol knihu popsat, vyplnit jméno autora, ilustrátora, název knihy a popsat postavu, která je nejvíce zaujala, nakonec doplnily vlastní zhodnocení. Dále si žáci zahráli na autory, kdy se mohli vyjádřit k obsahu knihy, napsat vlastní připomínku a příběh Žáci dokončit dle své fantazie.
Projektový den byl zakončen obrázkovou osnovou pohádkového příběhu, kterou si žáci vybarvili.

Jana Sekaninová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16