Logo základní školy Třebařov

Den s Amosem v 5. třídě


den-s-amosem-2019-ilustr Cílem tohoto projektu bylo získat ucelenou představu o životě v 16. a 17. století, seznámit děti s Komenského životem, …

 … první obrázkovou encyklopedií Orbis pictus, pedagogickými reformami a s dějinami školy obecně. Průvodcem na této cestě do minulosti se stal dávný přítel J. A. Komenského – Karel starší ze Žerotína. Pracovalo se ve skupinách a plnilo se spoustu úkolů související s českým jazykem, literaturou, vlastivědou a výtvarnou výchovou.
Projekt se velice vydařil.

Připravila Mgr. Marcela Maděrová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16