Logo základní školy Třebařov

Den dětí v 1. třídě a ŠD A


den-deti-2021-ilustr Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června. U příležitosti tohoto dne si prvňáčci vyzkoušeli „únikovku“ – hledání pokladu.Ráno dostali dopis a schránku s číselným kódem. Zjistili, že musí splnit šest úkolů a získat tak šest různých číselných kódů k otevření Cryptexu. Museli tedy například zvládnout vypsat jména ze slovních mraků, hádací hru Šibenici, vypočítat příklady v matematice,…

Po získání všech kódů a otevření schránky získali klíček a mapu. Ta je dovedla na školní hřiště, kde už museli najít skříňku s pokladem. Jako odměnu našli sladkosti a razítka.

Poslední hodinu se potom seznámili s malými robůtky Ozoboty. Vyzkoušeli si, jak fungují a zkusili si také základní příkazy pomocí barevných ozokódů.

Program pokračoval ještě odpoledne ve školní družině A. Pro děti bylo připraveno deset stanovišť s různými úkoly – chytání rybiček, házení kroužků na cíl, slalom s hokejkou, kruhování,…

Zábavné odpoledne jsme zakončili Bingem a sladkou odměnou.


Fotografie – Den dětí


Děkujeme šesťákům za pomoc na stanovištích a SRPDŠ za příspěvek na odměny.


Mgr. Marta Přidalová, Olga Knápková

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16