Logo základní školy Třebařov

DEN DĚTÍ - družina B


den-deti-2016-ilustr Ve středu 1. června 2016 proběhla v družině B akce spojená s Mezinárodním dnem dětí.

den-deti-2016-o1 Děti se rozdělily do dvojic a společně plnily nejrůznější úkoly. Protože nám počasí přálo, vše se konalo na školní zahradě. Děti si bez ohledu na umístění odnesly pamětní list a drobnou hračku.

fotogaleriePřipravila: Gabriela Königová

Design by: P. Újezdský UJOSOFT (bobobubo) © 08/2015       Stránky běží na RS 2013–01–16